Rodinná
mediace

Mediace je způsob, ve kterém neutrální osoba – mediátor, pomáhá oběma stranám vyjednat urovnání sporu a dojít k dohodě. Jde o jednu z nejvyužívanějších metod mimosoudního urovnání sporu ve vyspělých státech západní Evropy, USA a Austrálii. Mediace je dobrovolná – obě strany s ní musí souhlasit, důvěrná – mediátor je vázaný mlčenlivostí, a neautoritativní – dohodu potvrzují obě strany, které jsou ve sporu.
Mediátor oběma stranám při vytváření společné dohody konstruktivně napomáhá, ale nerozhoduje za ně.

Jak probíhá první
setkání

Termín prvního sezení je potřebné domluvit telefonicky, příp. mailem. Nepotřebujete žádné doporučení od lékaře nebo jiného odborníka.
Střídavě se obou (nebo i více stran) ptám s čím do mediaci přicházejí, případně co očekávají v závěru setkání. Zjišťuji jaké pohledy/názory mají na projednávanou záležitost. Hledám co mají oba společného a na čem je vhodné budovat vztah do budoucna, nebo jaký způsob řešení bude co nejvíce vyhovovat oběma, případně jejím dětem.
Cele sezení trvá 3 hodiny a na konci se domlouváme o dalším postupu. Bývá obvyklé, že k vyřešení všeho potřebného je nutné přijít vícekrát.

Způsob mojí práce zaměřené na člověka

Základním pilířem je empatický rozhovor. Prostřednictvím něho se spolu s klientem snažíme o chápající a citlivé prozkoumávání těžkostí, myšlenek a pocitů, o lepší porozumění prožívání. Nenabízím „osvědčené“ rady a nevynáším „soudy“, ale snažím se podporovat klienta v tom, aby si dovedl poradit sám. Podstatou takového způsobu práce není vedení, ale doprovázení klienta. Jde taky o to, abychom se tomu, s čím klient přijde, věnovali formou, která mu bude vyhovovat.

Kolik takové sezení stojí?
Podívejte se na ceník služeb.

Máte zájem o konzultaci nebo
se chcete sejít osobně?
Máte zájem o konzultaci nebo se chcete sejít osobně?
Mgr. Elena Mešková
Opletalova 55
110 00  Praha 1
© 2020 Elena Mešková