Individuální
psychoterapie
a osobnostní
rozvoj

Setkání klienta a terapeutky, kde klient přináší témata, která jsou pro něj významná a důležitá v této chvíli.
Jsem spíše průvodkyní. Nehodnotím, nevynáším soudy. Mou úlohou je pomáhat klientovi samému hledat vhodné postupy a způsoby řešení v jeho aktuální životní situaci.
Věřím v to, že každý má sílu najít cestu k spokojenosti. Společně s klientem stavíme na jeho potenciálu.

Jak probíhá první setkání

Termín prvního sezení je potřebné domluvit telefonicky, příp. mailem. Nepotřebujete žádné doporučení od lékaře nebo jiného odborníka.
Během prvního setkání, dochází k vzájemnému poznání se a objasňování toho, co od setkání a od terapie obě strany očekávají. Od prvního okamžiku je důležité vytvoření bezpečné atmosféry tak, aby přicházející člověk chtěl popsat své problémy, očekávání, možná i své zkušenosti nebo obavy související s psychoterapií. Terapeutická hodina trvá 50-60 minut. Frekvenci setkávání si určujeme po vzájemné dohodě, obvykle však jednou týdne.
Ukončení terapie nastává po vzájemné dohodě a je vhodné tomu věnovat alespoň jedno setkání.

Způsob mojí práce zaměřené na člověka

Základním pilířem je empatický rozhovor. Prostřednictvím něho se spolu s klientem snažíme o chápající a citlivé prozkoumávání těžkostí, myšlenek a pocitů, o lepší porozumění prožívání. Nenabízím „osvědčené“ rady a nevynáším „soudy“, ale snažím se podporovat klienta v tom, aby si dovedl poradit sám. Podstatou takového způsobu práce není vedení, ale doprovázení klienta. Jde taky o to, abychom se tomu, s čím klient přijde, věnovali formou, která mu bude vyhovovat.

Kolik takové sezení stojí? Podívejte se na ceník služeb.

Máte zájem o konzultaci nebo
se chcete sejít osobně?
Máte zájem o konzultaci nebo se chcete sejít osobně?
Mgr. Elena Mešková
Opletalova 55
110 00  Praha 1
© 2020 Elena Mešková